Browse Our Dictionary
C

computer center

ཀམ་པུ་ཊར་ལྟེ་གནས།= གཙོ་བོར་གློག་རྡུལ་གྲངས་ཐོའི་ལས་སྣོན་མཁོ་སྤྲོད་དང་། གནས་ཚུལ་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ངོར་འཇུག་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་སྡེ་ཚན་ཞིག