Browse Our Dictionary
C

concert tour

རོལ་དབྱངས་སྐོར་སྐྱོད། = སྒྱུ་རྩལ་པ་ཞིག་གམ་སྒྱུ་རྩལ་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྒྱལ་ཁབ། ཡུལ་ལུང་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་བསྐྱོད་དེ་རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛོམས་རིམ་པ་སྟར་ཆགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ།