Browse Our Dictionary
C

condominium

༡། མཉམ་འཛིན། = རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སམ་དུ་མས་བདག་དབང་རྩོད་པའི་ས་ཁྱོན་ཞིག་ལ་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཆ་སྙོམས་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང༌།