Browse Our Dictionary
C

conductor of electricity

གློག་འཁྲིད་དངོས་རྫས། = གློག་རྒྱུན་ལས་སླ་པོར་བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་པའི་དངོས་རྫས།