Browse Our Dictionary
C

confiscate

གཞུང་བཞེས་གཏོང་བ། = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ་སྒེར་གྱི་རྒྱུ་དངོས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ལམ་ནས་འཕྲོག་སྟེ་བདག་བཟུང་བྱེད་པ།