Browse Our Dictionary
C

connoisseur

ཉམས་རྒྱུས་ཅན། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་སྒྱུ་རྩལ་དང་། བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ལ་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ། དེ་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གང་ཡིན་ཚོད་རྟོགས་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་ཞིག