Browse Our Dictionary
C

conservation of charge

གློག་ཟུངས་ཉར་ཚགས། = མ་ལག་ཅིག་གི་ནང་ཁྱོན་བསྡོམས་གློག་ཟུངས་འཕར་ཆག་མེད་པར་གནས་པའི་གཏན་སྲོལ།