Browse Our Dictionary
C

consumer advocate

ཉེར་སྤྱོད་ཞུ་རྩོད་པ། = ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་གཞིར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐོན་རྫས་བརྟག་དཔྱད། སློབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཚོང་ཤག་གི་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག