Browse Our Dictionary
C

consumerism

ཉེར་སྤྱོད་རིང་ལུགས། = ཇི་ཙམ་གྱིས་ཚོང་ཟོག་མང་བ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་དང། བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་བསམ་ཚུལ།