Browse Our Dictionary
C

control panel

ཚོད་འཛིན་ངོས་པང་། =སྤྱོད་པ་པོས་ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་གི་ངོས་པང་དང་སྒྲིག་འགོད་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་ལྭིན་ཌོ་མ་ལག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག