Browse Our Dictionary
C

convection

ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུ། = རླན་གཤེར་རང་ཉིད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་རླན་གཤེར་གྱི་དངོས་པོའི་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ཚ་དྲོད་འཕོ་ཚུལ།