Browse Our Dictionary
C

copycat

ཞི་མི་དཔེ་བཤུས། = བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་། བསམ་ཚུལ་ལམ་ཆས་གོས་སོགས་ལད་ཟློས་བྱེད་སྟངས་ཤིག