Browse Our Dictionary
C

core academics

edu སློབ་ཚན་གཙོ་གྲས། = སློབ་ཚན་གཙོ་ཁག ཨིན་སྐད་དང་། ཨང་རྩིས། ལོ་རྒྱུས། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག དེ་བཞིན་ཚན་རིག་བཅས་སྤྱིར་བཏང་དགོས་མཁོའི་སློབ་ཚན།