Browse Our Dictionary
C

cornflower

ཞ་ཞུལ་སྔོན་པོ། = ལོ་རེར་སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང༌། གཞུང་རྟ་ཁ་གྱེས་པའི་སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་འདྲོང་པ། སྟེང་དུ་ཤིང་བལ་འདྲ་བའི་བ་སྤུས་ཁྱབ་པ། སྟོད་ཀྱི་ལོ་མ་མདུང་རྩེ་ལྟར་རྣོ་བ། སྡོང་པོའི་རྩེར་མེ་ཏོག་གདུགས་མང་མཐའ་སྔོ་དཀར་དང༌། དཀྱིལ་གྱི་ཆར་དམར་མདངས་ཅན་ཞིག