Browse Our Dictionary
C

cosmic rays

སྣང་སྲིད་འཕྲོ་ཟེར། = སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ལ་རྡེག་པར་མངོན་པའི་ནུས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕོ་རྡུལ་དང་གློག་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང༌།