Browse Our Dictionary
C

counter culture

ལྡོག་ཟླའི་རིག་གཞུང་། = སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ད་ལྟའི་སྤྱི་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པའམ། མི་འདྲ་བའི་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་སམ་བསམ་ཚུལ།