Browse Our Dictionary
C

counterfeit

༡། འདྲ་རྫུན། འདྲ་བཟོས། = ངོ་མ་ལྟ་བུ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ཤིག ༢། འདྲ་རྫུན་བཟོ་བ། = སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་གཏོང་ཆེད་དུ་དངུལ་ལོར་དང་པར་རིས་སོགས་རྫུན་མ་བཟོ་བ།