Browse Our Dictionary
C

cover line

གནད་འཕྲིན།་= ཀློག་པ་པོས་དེབ་ནང་གི་འགྲེལ་བརྗོད་ཆ་ཚང་ལྟ་ཞིབ་བྱ་ཆེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྐུལ་ལམ། དཔེ་རིས་དང་འགོ་བརྗོད་འཕྲོས་བཤད་ལྟ་བུ་དུས་དེབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཤའི་སྟེང་བཀོད་པའི་སྙིང་བསྡུས་ཟུར་བྱང་ངམ་སྙི་དོན་གསལ་བསྒྲགས།