Browse Our Dictionary
C

cranium

ཀླད་ཁྱིམ། = མིའི་མགོའི་སྤྱི་གཙུག་གི་ཕོར་པ་སྦུབས་པ་དང་འདྲ་བའི་རུས་པ། སྨན་གཞུང་དུ། ཀླད་ཁྱིམ་རུས་པའི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ན། ཞེས་པའི་ཀླད་པའི་ཁྱིམ་མོ།