Browse Our Dictionary
C

crater

༡། མེ་རིའི་དོང་ཁ། = མེ་རིའི་དོང་ཁའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་ཕོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཀོང་ཤུལ། ༢། ཤུལ་ཀོང་། = སྐར་རྡོ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ས་སྟེང་དུ་ལྷུང་བའི་བརྡབ་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་ས་དོང་ཞིག