Browse Our Dictionary
C

Criminal Investigation Department(CID)

ནག་ཅན་མྱུལ་ཞིབ་སྡེ་ཚན། ཉེས་དོན་ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག = ནག་ཅན་རྩད་གཅོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡོད་ཅིང་། སྒྲིག་ཆས་གྱོན་མི་དགོས་པའི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག