Browse Our Dictionary
C

criminal negligence

ལྷོད་གཡེང་ནག་ཉེས། =རྩིས་མེད་སྣང་ཆུང་གི་བྱ་གཞག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་གཞན་རྣམས་རྨས་སྐྱོན་ནམ་འཆི་བའི་ཉེན་ཁར་འཇུག་པར་བྱེད་ཚུལ།