Browse Our Dictionary
C

cryptosporidium

སྦས་པའི་ཕྲ་སྲིན། = འཐུང་ཆུའི་ནང་དུ་ཡོད་ན་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པའི་གཞན་བརྟེན་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་མོ་ཞིག