Browse Our Dictionary
C

cue

བརྡ་སྟོན། = གློག་བརྙན་དང་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་གང་ཤོད་དགོས་པ་དང་། བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་སྐབས་ཐོག་ཏུ་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག