Browse Our Dictionary
C

culture shock

རིག་གཞུང་ཧད་འཐོར། = འདྲིས་གོམས་མེད་པའི་རིག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞིག་ནང་གློ་བུར་དུ་སླེབས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ།