Browse Our Dictionary
C

cumulative frequency

math རིམ་གསོག་ཟློས་ཕྱོད། = ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་མུ་འབྲེལ་ཆ་ཚང་གི་ཐང་གཞི་སྟེ། ཟློས་ཕྱོད་རིམ་པར་བསགས་པའི་སོ་སོའི་བསྡོམས་ཐོབ་ལ་ཟེར།