Browse Our Dictionary
C

curriculum planning

བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་འཆར་འགོད།= ཐོན་ཁུངས་ཐོབ་ནུས་དང་། བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་ཏེ་གང་ཞིག་གང་ཕྱིར་སློབ་གཉེར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་སྒྲིག་མཐུན་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག