Browse Our Dictionary
C

custodial torture

བཀག་ཉར་མནར་གཅོད།= ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས་ཕོག་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་རྩད་གཅོད་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཉེན་རྟོག་པས་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད།