Browse Our Dictionary
C

cybersex

དྲྭ་རྒྱའི་འཁྲིག་སྤྱོད། = དྲྭ་སྤྱོད་གང་ཞིག་གི་ནང་ཚུད་པའི་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་སྒོའམ་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྲོ་གསེང་རིགས་ཤིག