Browse Our Dictionary
C

cytoskeleton

ཕྲ་ཕུང་གི་རུས་སྒྲོམ། = ཕྲ་ཕུང་གི་གཤེར་ཁུའི་ནང་ཡོད་པའི་རྩ་རྒྱུས་དང་སྦུ་གུ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བའི་སྤྲི་དཀར་གྱི་དྲ་ཐག་རྙོག་འཛིང་ཅན་ཞིག