Browse Our Dictionary
D

dash cam

མདུན་པང་པར་ཆས། = མོ་ཊའི་མདུན་པང་ངམ་རླུང་ཡོལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པའི་བརྙན་ལེན་པར་ཆས་ནས་འགྲོ་ལམ་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་སོགས་རྒྱུན་མཐུད་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་པའི་པར་ཆས་ཤིག