Browse Our Dictionary
D

debenture

བུན་སྐྱེད་གན་འཛིན། = བཟོ་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་མ་རྩ་བུན་འཇོག་བྱས་པར་སྐྱེད་འབབ་ཕྱིར་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་སོགས་གསལ་བའི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ།