Browse Our Dictionary
D

decile

བཅུ་ཚན་གང་རུང་། སྡེ་ཚན་བཅུའི་གང་རུང་། = ཟློས་གྲངས་ཀྱི་བགོ་འགྲེམས་གྲུབ་པར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྣེ་ཁ་གཅིག་མཚུངས་ཚུད་པའི་སྡེ་ཚན་བཅུའི་ནང་གི་གཅིག