Browse Our Dictionary
D

declutter

བེད་མེད་དབྱེ་སེལ། = རང་ལ་མི་དགོས་པའམ་མི་མཁོ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཕྱི་ལ་དོར་ཏེ། གོ་ཡུལ་དེ་སྔར་ལྷག་མིག་ལམ་དུ་མཛེས་པོ་དང་བེད་སྤྱོད་ཅན་དུ་བཟོ་བ།