Browse Our Dictionary
D

defence mechanism

རང་སྲུང་བྱེད་ལམ། = དམིགས་བསལ་ཡིད་ལ་མི་བདེ་བའི་ཚོར་སྣང་གང་ཞིག་ལས་རང་ཉིད་སྐྱོབ་ཐབས་བྱེད་པའི་བསམ་པའི་རང་འགུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག