Browse Our Dictionary
D

defogger

སྨུག་སེལ། = རླུང་ཡོལ་དང་། གཞོགས་ཀྱི་ཤེལ་སྒོ། རྒྱབ་ཀྱི་ཤེལ་སྒོ། རྒྱབ་ཀྱི་གློག་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་སྨུག་པ་དང་། བ་མོ། འཁྱགས་པ་སོགས་མེད་པ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་གློག་གམ་རླུང་ཚ་པོའི་ཡོ་བྱད་ཅིག