Browse Our Dictionary
D

descendant

༡། adm,soc རིགས་རྒྱུད། རྒྱུད་པ། = ཕ་མེས་སམ་རིགས་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག ༢། astrol ས་མལ་བདུན་པ། = ཀཱལ་དང་ཐད་བལྟས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདུན་པ།