Browse Our Dictionary
D

deschool

སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁོངས་ནས་འཐེན་པ། = བྱིས་པ་གང་ཞིག་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཁོངས་མི་འཇོག་པར་ཁྱིམ་དུ་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པ།