Browse Our Dictionary
D

deschooler

edu སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་ནས་འཐེན་མཁན། = སློབ་གྲྭར་སྒྲིག་ཞུགས་མི་བྱེད་པར་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་སྤྲོད་སྲོལ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཕྱོགས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག