Browse Our Dictionary
D

destructive distillation

བཙོ་བྱང༌། = མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་རྣམས་རླུང་མེད་སར་ཚ་དྲོད་བཏང་སྟེ། གྲུབ་ཆ་སོ་སོར་འཕྲལ་ནས་དེ་དག་གི་རླངས་པ་དང་སྙིགས་རོ་ནས་བེད་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཐོན་རྫས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།