Browse Our Dictionary
D

diffusion tensor imaging

གྱེས་གྲམས་པར་ལེན། = ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ནང་དུ་གཤེར་ཁུའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁབ་ལེན་གློག་པར་གྱི་རིགས་ཤིག