Browse Our Dictionary
D

digital age

བརྡ་འཕྲིན་དུས་རབས། = འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གྲངས་འཛིན་འཕྲུལ་ལས་རྒྱུན་སྤྱོད་དང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག