Browse Our Dictionary
D

digital painting

གྲངས་འཛིན་རི་མོ། བརྡ་འཕྲིན་རི་མོ། =འཕྲུལ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་གང་ཞིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་འབྲི་སྟངས་བཞིན་ཆུ་ཚོན་དང་། སྣུམ་ཚོན། སྐྱོ་འབུར་སོགས་ཚོན་རིགས་བསྐུ་ཐུབ་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག