Browse Our Dictionary
D

diploma

ཌིབ་ལོ་མ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་ངམ་སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་ཐོན་པའི་མཚོན་དོན་དུ་མཐོ་སློབ་དང༌། གཙུག་ལག་སློབ་ཁང། ཆེད་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ནས་སྤྲད་པའི་ལག་ཁྱེར་ཞིག