Browse Our Dictionary
D

direct election

ཐད་འདེམས་འོས་བསྡུ། =འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་མོས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་སྒེར་རམ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་འོས་འཕེན་པས་ཐད་ཀར་འོས་ཤོག་བླུགས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མི་སྣར་འདེམས་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག