Browse Our Dictionary
D

disarmament

༡། གོ་མཚོན་བཀག་སྡོམ། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོན་ཆ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པ། ༢། དམག་དཔུང་ཁུ་བསྡུ། = དམག་དཔུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ།