Browse Our Dictionary
D

district nurse

སྐོར་སྐྱོད་སྨན་ཞབས། = ས་ཁུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ནད་པ་སོ་སོའི་ཁྱིམ་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཆེད་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྨན་ཞབས།