Browse Our Dictionary
D

dividend

མ་རྩའི་འབབ་སྐལ། =ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་ཤེར་བདག་ལ་ཁེ་སྤོགས་བྱུང་ཁོངས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ལོ་རེར་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབོར།