Browse Our Dictionary
D

dividend payout ratio

འབབ་སྐལ་མཁོ་སྤྲོད་བསྡུར་ཚད།= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་པའི་གཙང་ཁེའི་སྡོམ་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཤེར་བདག་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་མ་རྩའི་འབབ་སྐལ་གྱི་ཁྱོན་འབོར་ཞིག