Browse Our Dictionary
D

dividends payable

འབབ་སྐལ་སྤྲོད་བསྡད།= ཀམ་པ་ཎིའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་གའི་ཤེར་བདག་ལ་མ་རྩའི་འབབ་སྐལ་སྤྲོད་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཞིག